• Admin

Kanelbullens dag på Företagshotellet Drabanten!

Våra hyresgäster på Drabanten bjöds på

bullar för att fira kanelbullens dag!

19 visningar

© 2017 by Magdalenas kontorstjänster AB