Fastighetsförvaltning och Fastighetsskötsel

 

Tillsyn & skötsel

Vi erbjuder ett professionellt arbetssätt med fokus på förebyggande underhåll och kontinuerlig kontroll av fastighetens yttre och inre status. Våra engagerade tekniker kontrollerar och sköter om entréer, fasader, trapphus och trädgård i syfte att skapa ett lysande första intryck. Tillsyn och underhåll av gemensamma invändiga ytor och driftutrymmen inklusive teknisk utrustning sker regelbundet för att upprätthålla avsedda funktioner samt optimering av livslängd.

Planerat underhåll

Planerat underhåll handlar om att upprätthålla fastighetens standard och funktion i dess ursprungliga tillstånd och vi arbetar kontinuerlig och målmedvetet med detta. Genom ett effektivt och förebyggande arbetssätt ser vi till att bibehålla och förbättra fastighetens kondition samtidigt som vi minskar det akuta felavhjälpande underhållet. Detta medför i sin tur att den totala kostnaden för fastighetens underhåll sänks och att fastigheten effektiviserar i avseende kvalitét och miljö.

Felavhjälpande underhåll

Proaktivt underhållsarbete bidrar i många fall till en reducering av det felavhjälpande underhållet, trots att detta uppkommer ibland situationer som kräver akuta insatser från vår sida. Felavhjälpande underhåll handlar om att återställa en funktion som av någon anledning försämrats och kan exempelvis bero på skadegörelse, tekniska fel eller läckage. Vi hanterar dessa uppkomna situationer snabbt och skicklig och med fokus på kvalitét.

Underhållsplanering

Med hjälp av en underhållsplan planeras fastighetens framtida tillsynsbehov och fungerar som ett verktyg i den långsiktiga förvaltningen. En underhållsplan kan bestå av exempelvis stambyten till mindre skötsel i fastigheten och hjälper till att förebygga oförutsedda fel och minska kostnader. Planen fungerar som hjälpmedel och innehåller bl a kostnadskalkyler, tidsramar och aktuella projekt och utformas i samarbete med våra kunder.

 

Robin Jansson

Fastighetsförvaltare

robin@magdalenas.se
0703-25 86 90

 

Marcus Zetterberg

Fastighetsskötare

marcus@magdalenas.se
0722-007 884